blender welding effect

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7129 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Blender Welder V1.1.5 - Plugin tạo hiệu ứng render điểm hàn kim loại chân thực

    Welder là thứ cần có đối với tất cả các hình khối 3D kim loại có bề mặt cứng. Plugin này sẽ giúp bạn tăng độ mức độ render thực của tác phẩm nghệ thuật ngay lập tức khi tạo được hiệu ứng điểm hàn cho vật thể 3D kim loại. Việc tạo hàn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế, chỉ cần chọn hai đối tượng và...