bios error

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. inoilish

    Hỏi Đáp Laptop hackintosh lỗi The BIOS recovery files cannot be found or the files are corrupted

    Trong một ngày rảnh rỗi tính hackintosh con laptop hp pavilion gaming của mình, lúc install mac mình format nhầm ổ win thành định dạng mac(máy mình có 2 ổ ssd sau mới nhớ là format nhầm) mà chưa cài thành công ổ còn lại sau restart thì ko hiện logo hp và bật advance setting của bios chỉ có màn...