bcm943602cs

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. fengdong99

    Hỏi Đáp Khắc phục Tai nghe Airpod không có mic, bị khựng Bigsur 11.1 card intel 8260NGW

    Mình đang dùng Bigsur 11.1 với Card intel 8260NGW + adapter chuyển cho trên PC, do dùng LAN nên mình chỉ cài kext để dùng bluetooth thôi. Máy đã nhận và dùng được nhưng có 1 số vấn đề phát sinh nhờ các cao nhân chỉ giúp xem khắc phục dc ko? Tai nghe Airpod nhận và đủ chức năng nhưng lại bị cái...