auto subtitle generator premiere

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Premiere Subtitle Pro 2.9.6 by aescripts tự động tạo sub title cho video dịch phim sub, làm video karaoke

    Subtitle Pro 2.9.6 là một plug-in chuyên nghiệp cho phép bạn tạo phụ đề cho video trực tiếp trong After Effects và Premiere Pro được phát triển bởi aescripts. Phụ đề có thể được nhập hoặc xuất nhanh chóng. Bạn có thể nhập tệp .srt hoặc bất kỳ định dạng phụ đề nào và bạn cũng có thể viết văn bản...