ae face tools 4.1

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect AE Face Tools NEW Update - Công cụ thay đổi khuôn mặt face applications

    AE Face Tools 4.1 là một công cụ tạo tập lệnh mở rộng After Effect mạnh mẽ, các tính năng mạnh mẽ cho phép theo dõi, thay đổi khuôn mặt tốt hơn so với các face applications trên mobile, có sẵn hơn 500 cài đặt trước, chẳng hạn như thay đổi khuôn mặt, trang điểm khuôn mặt, làm đẹp, hóa lỏng, biến...