13646883 videohive free

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 6958 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Davinci Resolve 3D Photo Animator VoluMax free tutorial plugin get and download for Editor

    3D Photo Animator là plugin làm cho ảnh của bạn trở nên sống động! Hiệu ứng macro tuyệt vời của Davinci Resolve có thể thêm chiều sâu cho ảnh tĩnh của bạn. Biến bất kỳ hình ảnh chân dung, phong cảnh hoặc hình ảnh bên nào thành hình ảnh động 3D sống động. Chỉ cần áp dụng một trong 3 macro (thu...