After Effect Audio Spectrum Music Visualizers 50+ template hiệu ứng chuyển động sóng nhạc

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7147 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

Audio Spectrum Music Visualizers bao gồm 50 chủ đề tạo hiệu ứng chuyển động của sóng nhạc, phù hợp làm video nhạc livestream, music 24/24, có thể dễ dàng tùy chỉnh mà không cần nhiều kiến thức về edit video. Bạn có thể thay đổi màu sắc và bạn cũng có thể thêm logo. Bạn có thể trình bày đẹp mắt các bản nhạc hoặc bản nhạc của mình trên các trang Internet hàng đầu. Do đó, video nhận được có thể hiển thị sự kết hợp của quang phổ, tần số, biểu trưng và hình ảnh thay đổi.​

Audio Spectrum Music Visualizers 50+ template hiệu ứng chuyển động sóng nhạc.jpg


Buy 50 Audio Spectrum Music Visualizers to support the Dev
https://videohive.net/item/50-audio-spectrum-music-visualizers/19627228Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.